Udah

Prva sesija je bila prijatna. I ništa više od toga. Druga je opet bila prijatna, ali bez mnogo pomaka. Pred treću sesiju donela sam odluku da, ukoliko se stvari ne pomere, i klijentu i „naručiocu” (koleginici zaduženoj za razvoj u kompaniji u kojoj je moj klijent bio direktor) saopštim da proces neće doneti očekivane rezultate…