Mastermind grupa

Mastermind grupa je mentorska grupa, kreirana sa jednom svrhom – da bi članovi unapredili svoje poslovanje i svoj lični razvoj… Koncept je 1925. godine izradio autor Napoleon Hill u svojoj knjizi „Zakon uspeha“, a detaljnije je opisao u svojoj knjizi „Misli i obogati se“ iz 1937. godine. Moja uloga je da vam budem podrška i…

Poziv na akciju

Koliko često sebi postavljate neka od pitanja? da li su moja ponašanja uvek u skladu sa mojim željama? da li mi način na koji vodim posao i ljude olakšava rešavanje konflikata? osećam li strast u vezi sa svojim poslom? da li sam uvek dobro raspoložen kada je moj posao u pitanju? da li mi moj…

Online radionica

Moramo najpre biti dobro, da bismo dobro dalje delili. Izloženi ste velikim pritiscima koji dugo traju? Pripadate kategoriji koju često zovu srednji i/ili top menadžment? Od vas se očekuije da vodite i motivišete? Da biste bili u stanju da se posvetite svojim timovima – brinite o sebi! Program “Bokal ne sme biti prazan, ako želite…