timski koucing

Jednačina za izračunavanje uspeha

Kada se bavite samo jednom vrstom posla, to vam donosi, sa jedne strane, sigurnost i razvoj veština neophodnih za ostvarivanje dobrih rezultata u toj oblasti, no, sa druge strane, može doprineti smanjenju motivacije i zadovoljstva u radu, te time i ugroziti te iste rezultate. Svesna ovoga, uz misao da je ovako i zabavnije, tokom godina…