Mastermind grupa

Mastermind grupa je mentorska grupa, kreirana sa jednom svrhom – da bi članovi unapredili svoje poslovanje i svoj lični razvoj… Koncept je 1925. godine izradio autor Napoleon Hill u svojoj knjizi „Zakon uspeha“, a detaljnije je opisao u svojoj knjizi „Misli i obogati se“ iz 1937. godine. Moja uloga je da vam budem podrška i…