Spremni za coaching

Na svako od deset pitanja odgovorite iskreno. Odgovarajte tako, što ćete o svakoj rečenici razmisliti veoma iskreno i duboko. Tek onda  kada ste sigurni da ste SEBI odgovorili iskreno označite odabrani odgovor.

Vaši podaci

Koliko su istinite sledeće izjave:

1. Može mi se verovati ako kažem da ću coachingu pristupiti ozbiljno.


2. Mislim da je ovo pravi trenutak za coaching.


3. Zaista sam spreman/a da radim svoj posao, a coacha pustim da radi njegov.


4. Držaću se datih obećanja bez borbe i prigovora.


5. Dozvoliću coachu da me navede na sumnje i na nove ideje.


6. Sebi ću priznati kompletnu istinu.


7. Ja sam osoba koja može da izrazi svoje potrebe i očekivanja, i mogu da ih podelim sa sagovornicima čim ih osetim.


8. Spreman/na sam da promenim ponašanja koja me sputavaju na putu do uspeha.


9. Coaching vidim kao životnu investiciju koja ima smisla.


10. Zasluge za uspeh koji postignem mogu i želim da podelim sa coachem.