Profesionalnost i etika

Kao vaš coach, a u skladu sa etičkim kodeksom profesije i ICF (International Coaching Federation – link na sajt), obavezujem se da će sadržaj svake sesije ostati samo i jedino između vas i mene. Ovaj nivo poverljivosti čini da se između coacha i klijenta ostvari snažna veza i savez, koji služi kao podrška vama, na vašem na putu ostvarenja ciljeva. Slobodni ste da, ukoliko to želite, delove sesija podelite sa menadžerom, timom, porodicom ili drugim ljudima. Za coacha ova vrsta slobode ne postoji.