Profesionalnost i etika

Kao vaš coach, a u skladu sa etičkim kodeksom profesije i ICF (International Coaching Federation), obavezujem se da će sadržaj svake sesije ostati samo i jedino između vas i mene. Ovaj nivo poverljivosti čini da se između coacha i klijenta ostvari snažna veza i savez, koji služi kao podrška vama, na vašem putu ostvarenja ciljeva. Slobodni ste da, ukoliko to želite, delove sesija podelite sa menadžerom, timom, porodicom ili drugim ljudima. Za coacha ova vrsta slobode ne postoji, osim u slučajevima kada je u pitanju trojni ugovor između organizacije, zaposlenog i coacha. U tom slučaju važno je jasno i precizno definisati ciljeve i teme za coaching (iz profesionalne sfere klijenta / zaposlenog) i tada je coach obavezan da organizaciju (sponzora) informiše o progresu ali ne i o detaljima svake sesije

 

Kao profesionalni coach, moja je obaveza da vas slušam, postavlajm pitanja i vodim razgovor na način kojim ću da probudim najbolje u vama. Asisitiraću vam da definišete i dosegnete cilejve koje ste sami definisali.

Vi, kao klijent, ste odgovorni za sve odluke tokom coaching procesa, za sve akcione korake koji se definišu tokom coaching projekta, kao i za lične i poslovne uspehe.