Ostvarite balans

Zamislite igru u kojoj žonglitrate sa 5 loptica. Mogu biti iste ili različite boje. Svejedno, vi zamišljate. Zamislite da se na svakoj loptici nalazi natpis. Tri loptice su već obeležene sa: POSAO, PORODICA i VREME ZA SEBE. Ostale natpise slobodno smislite sami... Razmislite, šta je vama zaista važno? Mogu biti na primer: ZDRAVLJE, PRIJATELJI, PUTOVANJA, KUĆNI LjUBIMCI, POZORIŠTE....

Pravila igre su vrlo jednostavna – sve loptice moraju biti u vazduhu u isto vreme! Izvolite, zamislite.

Dok zamišljate sebe kako žonglirate sa pet loptica u isto vreme vrlo brzo primećujete nešto interesantno: loptica na kojoj piše POSAO je od gume – ako vam ispadne, vratiće se. Ostale loptice– PORODICA, VREME ZA SEBE, i one ostale dve su od stakla. Ako njih ispustite, razbiće se i nepovratno se oštetiti. Više nikad neće biti iste.

Ovo je važno da razumete ako težite ka ostvarenju balansa u svom životu.

Poslušajte šta imam da vam kažem na temu balansa ovde.

COACHING PAKETI "ŽIVOTNI BALANS"

PAKET 1 -  PAKET ZA RELAKSIRAN ŽIVOT:
Ukoliko želite da se osećate slobodno, opušteno i zadovoljno, da se oslobodite pritiska, griže savesti, stresa nastalog usled viška obaveza i manjka vremena preporučujem vam: 

  • 9 sesija putem skype-a u trajanju od po 45 minuta, 
  • desetnominutne konsultacije između sesija (telefonom, mailom, skypeom) i 
  • vaše beleške sa sesija

CENA PAKETA ZA RELAKSIRAN ŽIVOT JE 520 EUR

PAKET 2 -PAKET ZA RAZUMEVANJE SEBE

Ukoliko niste sigurni šta želite, šta je ono što bi vas moglo učiniti srećnim i zadovoljnim vaš paket je  

  • 6 SESIJA putem skype-a u trajanju od po 45 minuta, 
  • desetnominutne konsultacije između sesija (telefonom, mailom, skypeom) i 
  • vaše beleške sa sesija
CENA PAKETA ZA RAZUMEVANJE SEBE JE 350 EUR
 

PAKET 3 -PAKET ZA NAJBOLJU OPCIJU

Ukoliko ste trenutno u fazi kada razmišljate da je promena neizbežna, ali nemate ideju kako napraviti promenu ili se jednostavno plašite novog početka, onda je za vas 

  • 6 SESIJA putem skype-a u trajanju od po 30 minuta, 
  • desetnominutne konsultacije između sesija (telefonom, mailom, skypeom) i 
  • vaše beleške sa sesija
CENA PAKETA ZA NAJBOLJU OPCIJU JE 310 EUR