Koučing za uspešan biznis

Objavljeno: 29.09.2013.

U svetu je sve više prisutan trend zamene “staromodnog” načina rukovodjenja ljudima sredstvima moći novim načinom – rukovođenje i trazvoj ljudskog potencijala postavljanejm pitanja.

Razvoj novih lidera je neophodan svakoj korporaciji. Baš zbog toga se dovodi u pitanje izreka “Na vrhu su ljudi usamljeni”. Tačno je da je na vrhu manej ljudi. Na toj prostornoj odrednici – da. Medjutim,, lideri koji su usamljeni na vrhu zapravo i nisu lideri. Pravi lideri su okruženi ljudima koji u njih veruju, koji za njima idu i koji su spremni da rade za njih. Baš zbog toga je važno da lideri razvijaju nove lidere. Jer, jedino lider može da stvoi novog lidera. 

Alati koučinga usmerenog ka rešenju (Solution Focused Coaching) omogućavaju lideru da kod zaposlenih da razvije internu motivaciju, pojača pripadnost timu i pomogne zaposlenima da pronađu lidera u sebi.

Proces razvoja zaposlenog izgleda od prilike ovako:

  1. Novozaposleni dolazi u kompaniju i u toj situaciji mora puno da uči. O kompaniji, o industriji, o proizvodima / servisima, o procedurama, …. U toj fazi, zaposleni i menadžer kreiraju mapu puta edukacija i “treniranja” zaposlenog. Ukoklio se i ovaj proces radi putem koučinga – tim bolje.
  2. U sledećoj fazi, zaposleni je u situaciji da prijkazuje i koristi naučena znanja i veštine. U ovoj fazi, njegove sposobnosti su na ispitu. Da bi uspešno prošao ovu fazu, zaposlenom je potreban mentor. Koji će ga voditi i pomagati kako na najbolji načun da primeni naučeno.
  3. Uspešan završetak faze mentorstva označava početak kreativne, inspirišuće i obavezujuće faze – koučing. U ovoj fazi zaposleni je u stanju dasamostalno i/ili uz pomoć menadžera (kouča) pronadje najbolje moguće načine da obavi svoje zadatke. I da otkrije koje su to sledeće oblasti za usavršavanje.
  4. Naravno, poslednja faza je faza liderstva. Zaposleni postaje lider u svojoj oblasti, a ukoliko je uz put razvijao i veštine upravljanja ljudima, u ovoj fazi postaje lider u punom smislu te reči.