Koliko coaching košta?

Coaching je vaša investicija u sebe, pa je samim tim i način na koji ćete kreirati svoj paket vaša individualna stvar i zavisi samo od vaših potreba i razloga za angažovanjem coacha.

Coaching je u, svojoj osnovi, usmeren na akciju i rezultate. Svi programi se baziraju na mesečnoj investiciji.

Investicija se formira na osnovu nekoliko elemenata: načina rada koji sami kreirate, razgovora sa mnom i vaših potreba.

I, još jedno pitanje?

Koliko ste vi spremni da platite ostvarenje svojih ciljeva, snova, želja...? 
Evo nekih od paketa koje vam preporučujem:

COACHING PAKETI "ŽIVOTNI BALANS"

PAKET 1 -  PAKET ZA RELAKSIRAN ŽIVOT:
Ukoliko želite da se oslobodite pritiska, griže savesti, stresa nastalog usled viška obaveza i manjka vremena preporučujem vam: 

  • 9 sesija putem skype-a u trajanju od po 45 minuta, 
  • desetnominutne konsultacije između sesija (telefonim, mailom, skypeom) i 
  • vaše beleške sa sesija

CENA PAKETA ZA RELAKSIRAN ŽIVOT JE 520 EUR

PAKET 2 -PAKET ZA RAZUMEVANJE SEBE

Ukoliko niste sigurni šta želite, šta je ono što bi vas moglo učiniti srećnim i zadovoljnim vaš paket je  

  • 6 SESIJA putem skype-a u trajanju od po 45 minuta, 
  • desetnominutne konsultacije između sesija (telefonim, mailom, skypeom) i 
  • vaše beleške sa sesija
CENA PAKETA ZA RAZUMEVANJE SEBE JE 350 EUR
 

PAKET 3 -PAKET ZA NAJBOLJU OPCIJU

Ukoliko ste trenutno u fazi kada razmišljate da je promena neizbežna, ali nemate ideju kako napraviti promenu ili se jednostavno plašite novog početka, onda je za vas 

  • 6 SESIJA putem skype-a u trajanju od po 30 minuta, 
  • desetnominutne konsultacije između sesija (telefonim, mailom, skypeom) i 
  • vaše beleške sa sesija
CENA PAKETA ZA NAJBOLJU OPCIJU JE 310 EUR

Svakako vas pozivam da mi se javite da razgovaramo o vašim potrebama. Na osnovu onoga što čujem, pripremiću vam predlog paketa. 
Naravno, svi materijali, predlozi, beleške će biti čuvani u strogoj tajnosti, potpuno poštujući individualnu i profesionalnu poverljivost informacija.