Kako se coaching poredi sa drugim oblastima i profesijama?

Mnogi se slažu da je coaching profesija, dok će drugi reći da je coaching oblast. Treći će se izjasniti da je coaching stil. Kako bilo - coaching je efikasan način stizanja na cilj.

1. Coaching i obuka
Ako bismo obuku opisali kao proces u kome ekspert iz relevantne oblasti  studentu / učeniku u toku izlaganja istakne da je određena stvar važna kako bi student efikasnije došao do svog cilja, onda možemo zaključiti da obuka nije partnerski odnos, kao što je to coaching, već se informacije i rešenja saopštavju sa pozicije moći.
Dodatno, u  toku obuke je dobrodošla posvećenost učenika za preuzimanje akcija, dok je ona u coachingu presudna. Učenik može i ne mora verovati u ispravnost metodologije i materije koja je predmet obuke, dok je tema coachinga uvek ono što je klijentu suštinski važno i u šta duboko veruje

 

2. Coaching i konsalting
U konsaltingu ekspert pojedincu, timu ili organizaciji pomaže da reši određeni problem. Dobar konsultant će pak, u toku ovog procesa koristiti i obuku i coaching kao alate, kako bi se do rešenja došlo kvalitetnije i kako bi klijenti efikasnije primenili ponuđeno rešenje, a opet u zavisnisti od potreba klijenta. U coachingu je fokus na ciljevima i svaki problem je najpre potrbno preformulisati u cilj, izazov ili projekat.
3. Coaching i terapija

Dok se terapeut može smatrati arheologom, coach se može nazvati arhitektom.

Tradicionalno, psihoterapeut se trudi da istraži emocionalne probleme, kako bi se najpre stiglo do kraja stare priče i polako dolazilo do sadašnjeg trenutka.

Terapeut i konsultat nasuprot coachu:

  • rešavanje problema   -   kreiranje mogućnosti
  • oporavak - otkrivanje
  • lični ekspert - partner
  • zvršetak stare priče - kreiranje nove priče
  • trauma i izlečenje - ciljevi i postignuće