Kako coaching radi?

Dva osnovna pravila u coachingu fokusiranom na rešenje su:

  • Ostanite fokusirani na ono što želite
  • Budite iskreni prema sebi

Tokom coaching sesije nije važno da budete u svom najboljem izdanju, već u izdanju koje će vam otkriti gde ste, gde želite da budete i kako ćete tamo stići.

 

U toku sesije, coach je taj koji vam sistemom pitanja otvara mogućnosti, pomaže vam da definišete SMARRT (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Realistic, Timed) cilj, povežete svoj cilj sa svojim životnim vrednostima, kreirate svoje spostveno iskustvo vezano za taj cilj, definišete akcione korake i obavežete se da ćete zaista tako i postupiti.

 

Veoma je važno da vam naglasim: uspeh sesije zavisi od otvorenosti klijenta (vas) i vaše posvećenosti da dogovorene akcije zaista i uradite.