Kako coaching radi?

Coaching je disciplina koja je veoma efikasna, kako u radu sa pojedincima tako i sa organizacijama kako bi se rešili kompleksni problemi i/ili postigli značajni ciljevi na veoma individualizovan način. 

U toku sesije, coach je taj koji vama (klijentu) sistemom pitanja otvara mogućnosti, pomaže vam da definišete SMARRT (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Realistic, Timed) cilj, povežete svoj cilj sa svojim životnim vrednostima, definišete akcione korake motivišete se i obavežete da ćete zaista tako i postupiti.

Veoma je važno da vam naglasim: uspeh sesije zavisi od otvorenosti klijenta (vas) i vaše posvećenosti da dogovorene akcije zaista i uradite.

Dva osnovna pravila u coachingu fokusiranom na rešenje su:
  • Ostanite fokusirani na ono što želite
  • Budite iskreni prema sebi

Tokom coaching sesije nije važno da budete u svom najboljem izdanju, već u izdanju koje će vam otkriti gde ste, gde želite da budete i kako ćete tamo stići.

Pogledajte objašnjenje kako izgleda coaching proces ovde.