10 razloga za coaching

1. Dizajnirajte svoj život da maksimizirate ispunjenost i zadovoljstvo
 • osećajete da zaista živite...
 • potpunosti živite svaki momenat...
 • živite u potpunom skaldu sa svojim vrednostima i prioritetima...
 • živite u zabavi...
 • povezujte se u odnose koji imaju smisla i značaja...
 • radite ono što volite...
 • kreirajte svoju karijeru i definišite uspeh...
 • ostvarite svoje snove i ciljeve….

2. Razjasnite sebi “šta zaista želite u životu?”

 • šta vam je najvažjije u karijeri?
 • šta vam je najvažnije u životu?
 • šta vam je najvažnije odnosima sa drugim ljudima?
 • šta tolerišete u životu?
 • čega biste želeli da imate više u životu?
 • čega biste voleli da imate manje u životu?

 

3. Pojačajte lične stavove, podignite standarde, eliminišite ono što morate da tolerišete i postavite granice
4. Ocenite svoju doslednost i pouzdanost - Kolika je snaga vaše reči?
5. Ostvarite balans u svom životu
6. Potpuno angažujte sebe kao biće i istražite osećanja
7. Izazovite sami sebe: koliko ste rastegljivi i u skladu sa tim porastite u neočekivanom pravcu
8. Prevaziđite probleme i izazove
9. Slavite i objavite svoj uspeh
10. Zadajte sebi iznova nove ciljeve u karijeri i životu

A, šta vi mislite da je dobar razlog za coaching?